Povedali o konferencii Slovak Retail Summit

Jarmila Halgašová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska


Obsah:Otvorená diskusia s politickými predstaviteľmi jednotlivých rezortov a zástupcami predstaviteľov podnikateľských subjektov o podnikateľskom prostredí, o dobrých ale aj zlých skúsenostiach z praxe je prospešné na to, aby sa hľadali správne riešenia pre odstránenie zbytočných administratívnych záťaží a pre nastavenie transparentného podnikateľského prostredia. Faktom je, že za uplynulé štyri roky sa problémy potravinárov prehĺbili, vďaka čomu sa kontinuálne zhoršovala konkurencieschopnosť domácich výrobcov potravín. Veríme, že vláda prijme všetky potrebné opatrenia, ktoré pomôžu posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a zvýšiť domácu spotrebu. A na dosiahnutie tohto cieľa je prospešná diskusia všetkých zainteresovaných strán na otvorenom fóre.
Obrázok:
Náhľad:
Slide:
Detail:

Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka, Slovenská obchodná inšpekcia


Obsah:Diskusia na INTRACO Special, by mohla priniesť odpovede na vývoj smerovania dozorných orgánov v závislosti od aktuálnych potrieb trhu. Prínos by bol v orientácii štátneho dozoru na oblasti v ktorých je spotrebiteľ najzraniteľnejší. Príkladom toho môže byť odhaľovanie klamlivých a agresívnych obchodných praktík pri poskytovaní služieb vrátane posudzovania primeranosti zmluvných podmienok. Cieľom je budovanie dôvery nielen spotrebiteľov voči podnikateľom a štátu, ale aj budovanie dôvery podnikateľského sektora, v zmysle toho, že poctivosť zvíťazí!
Obrázok:
Náhľad:
Slide:
Detail:

Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko


Obsah:Úvaha k diskusnému fóru: Obchod je na oživenie trhu pripravený!

Aj keď je obchod na oživenie trhu pripravený, otázne zostáva, či je pripravená aj spoločnosť. Oživenie v obchode je úzko naviazané na skutočné oživenie trhu práce a to je podmienené oživením výroby a exportu. Očakávam len pozvolný nástup oživenia trhu a súčasne očakávam, že bude sprevádzaný veľmi silným konkurenčným bojom. Zákazník privíta inovatívne riešenia v obchode, čiže kreativitu pretavenú do implementácie nápadov v praxi a podľa toho si bude vyberať aj miesto svojho nákupu.
„Ej aké široké pole pôsobnosti sa pre obchodníka otvára...”
Obrázok:
Náhľad:
Slide:
Detail:

Juraj Miškov, minister, Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky


Obsah:Našim cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie odstránením zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá obmedzuje podnikateľské prostredie na Slovensku a prijímať také zákony, ktoré zabezpečia slobodnú pôdu pre podnikateľov a investorov.
Našou ambíciou je urobiť zo Slovenska bránu do strednej a východnej Európy, rovnako ako je Hongkong bránou do Ázie. Chceme aby mali podnikatelia aspoň spolovice tak slobodné a vhodné podmienky na podnikanie, ako sú napr. v Singapure, ktorý je na špici v oblasti podnikateľských slobôd.
Obrázok:
Náhľad:
Slide:
Detail:

Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky


Obsah:15. Ročník konferencie Slovak Retail Summit má svoje špecifiká ako mali aj tie predchádzajúce. Nie sú to len výmeny odborných názorov na problematiku ohľadom vývoja obchodu, ale aj reakcie na aktuálnu situáciu, ktorú nám prináša život. Kým v minulosti to bol vstup reťazcov na trh, v súčasnosti sa treba vyrovnať s krízou a táto téma bude rezonovať v tomto ročníku konferencie, respektíve hľadanie východísk na oživenie spotrebiteľského dopytu. Riešenie tohto problému je o to zložitejšie, že bojujeme s nezamestnanosťou najvyššou od roku 2005. Ďalší fenomén s ktorým sa borí celý svet je nárast cien energií, pohonných hmôt a hlavne potravín. Obchod je pod paľbou obvinení zo zvyšovania cien, pretože v konečnom dôsledku sa každá neúroda, výkyvy počasia, finančná kríza prejaví na raste cien v maloobchode. Našou úlohou okrem odborných riešení je aj zlepšovať image, vysvetľovať spotrebiteľom kde ceny narastajú a zároveň ich pred týmto nárastom cien chrániť. Úspešnosť Summitu nezávisí len od priamych účastníkov, ale od celej 350 000 armády pracovníkov obchodu a cestovného ruchu SR
Obrázok:
Náhľad:
Slide:
Detail: