INTRACO Special 2017

INTRACO Special 2017

„Všímať si včas signály premeny spoločnosti je konkurenčnou výhodou nielen v oblasti obchodu.“

18. ročník konferencie o obchode a marketingu
17.10.2017
Holiday Inn Bratislava
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special 2017
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special je špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

www.intraco-special.sk

Zaujímavosti z minulých ročníkov: