INTRACO Special 2018

INTRACO Special 2018

„Fenomén je cena.“

19. ročník konferencie o obchode a marketingu
27.11.2018
Bratislava
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special 2018
Konferencia zameraná na aktuálne otázky, ktoré hýbu obchodným trhom.
INTRACO Special je špecializovaná konferencia, ktorá sa zaoberá vybranými témami rozvoja obchodu a marketingu v strednej Európe s dôrazom na Slovensko, perspektívami maloobchodných trhov a stratégiami obchodných a výrobných firiem.

Zaujímavosti z minulých ročníkov: