INTRACO Special 2018 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky