INTRACO Special 2019 - Rudolf Kűrth

Rudolf Kűrth
Som konateľ firmy ENTUS, s.r.o. Vo firme  som tvorcom metodológie LCC/ TCO Entus a  špecializujem na vývoj dynamických modelov cenotvorby a hodnotiacich systémov pre aplikačné softvéry pre oblasť bioekonomiky a cirkulárnej ekonomiky. ENTUS po písmenkách vyjadruje koncepciu Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov. Výraz ENTUS vyjadruje aj firemnú identitu, životné hodnoty v peniazoch.