Hospitality & Tourism Summit 2018 - Registrácia

AKO SA REGISTROVAŤ

V prípade záujmu o konferenciu odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 24.01.2018. Zaplatením registračného poplatku vzniká nárok na účasť na konferencii, stravovanie, občerstvenie v rámci konferencie.

Pri problémoch s registráciou prosím volajte sekretariát konferencie: 0903774482 Mária Fuňaková.

  1. Po doručení Vašej e-mailovej prihlášky obdržíte e-mailom automatické predbežné potvrdenie, že systém zaregistroval Vašu prihlášku.
  2. Registračný poplatok sa hradí bankovým prevodom na číslo účtu: SK 9711000000002629748007 BIC: TATRSKBX. Variabilný symbol je IČO, alebo formou faktúry, ktorú Vám zašle organizátor.
  3. Po zaplatení registračného poplatku Vám bude od organizátorov zaslané záväzné potvrdenie o registrácii.
  4. Príslušné daňové doklady Vám organizátori zašlú poštou na adresu sídla Vašej spoločnosti.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

= > 80,00 € + 20% DPH = spolu 96,00 €
UPOZORNENIE:
V cene konferencie nie je zahrnutý vstup do areálu INCHEBA EXPO Bratislava, v ktorom sa koná konferencia Hospitality & Tourism Summit 2018. Vstupenku do areálu si treba zakúpiť v pokladni pri vstupnej bráne do výstaviska.

REGISTRAČNÝ POPLATOK


Registračný poplatok zahŕňa:

  • účasť na odbornom programe konferencie
  • konferenčné materiály
  • stravovanie a občerstvenie špecifikované v programe konferencie

Zmeny zo strany organizátorov:

Organizátori konferencie si vyhradzujú právo zrušiť registráciu účasti a propagačných služieb. V prípade zrušenia registrácie zo strany organizátorov Vám organizátor vráti poplatok v plnej výške.

Storno registrácie zo strany klienta.


Registráciu môže klient zrušiť len písomným odvolaním, najneskôr do 22.01.2018.
Stornovací poplatok je 60 €.

Možnosti propagácie v rámci konferencie:

V rámci konferencie môžete propagovať Vaše výrobky alebo služby. Ak máte záujem o túto formu prezentácie, kontaktujte nás. Obratom Vám zašleme ponuku propagačných služieb v rámci konferencie.

Potrebné informácie na mail adrese: tauchmannova@incoma.sk, funakova@incoma.sk

Organizačné pokyny:

Organizátorom konferencie je spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o. (IČO: 35692731, IČ DPH: SK 2020323767), ktorá zabezpečuje aj inkaso všetkých platieb. Všetky platby súvisiace s konferenciou smerujte na bankový účet číslo SK 9711000000002629748007 vedený v Tatra banke BIC: TATRSKBX
Ako variabilný symbol uveďte firemné IČO (fyzické osoby rodné číslo).
Sekretariát konferencie:
INCOMA Slovakia, s. r. o. IČO 35692731 tel.: 0903 774 482
Mišíkova 10 IČ DPH: SK 2020323767 0903 424 445
811 06 Bratislava č.u. SK 9711000000002629748007 TATRA BANKA  
    e-mail: office@incoma.sk
    web: www.incoma.sk