INTRACO Special 2019 - Peter Krasnec

Peter Krasnec
Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Je zodpovedný za celkové vedenie spoločnosti a zodpovedá tiež za komunikáciu so strategickými zákazníkmi a koordináciu prevádzky u daných zákazníkov. Venuje sa projektovej a akvizičnej činnosti i činnosti z oblasti verejného obstarávania. Zaoberá sa tiež krízovým manažmentom a na starosti má i vedenie krízovej komunikácie vo vzťahu k médiám, samospráve a štátnej správe. Od roku 2010 je prezidentom Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve a predsedom Združenia pre certifikáciu Odborná prevádzka odpadového hospodárstva.

Životné heslo: Pracuj a ži tak, aby si sa nemusel v budúcnosti hanbiť za svoje činy.