Slovak Retail Summit 2018 - Registrácia

AKO SA REGISTROVAŤ

V prípade záujmu o konferenciu odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 20.04.2017. Zaplatením registračného poplatku vzniká nárok na účasť na konferencii, stravovanie, občerstvenie v rámci konferencie a účasť na spoločenskom večeri.

Pri problémoch s registráciou prosím volajte sekretariát konferencie: 0903774482 Mária Fuňáková alebo 0903774492 Ľubomír Ondriaš.

  1. Po doručení Vašej e-mailovej prihlášky obdržíte e-mailom automatické predbežné potvrdenie, že systém zaregistroval Vašu prihlášku.
  2. Po zaplatení registračného poplatku Vám bude od organizátorov zaslané záväzné potvrdenie o registrácii a následne aj faktúra k úhrade registračného poplatku.
  3. Registračný poplatok sa hradí bankovým prevodom na číslo účtu: SK 6811000000002621022797 BIC: TATRSKBX. Variabilný symbol je IČO.
  4. Príslušné daňové doklady Vám organizátori zašlú poštou na adresu sídla Vašej spoločnosti.
  5. V prvý deň konferencie bude prebiehať registrácia účastníkov. Prosíme účastníkov o včasný príchod na konferenciu. V deň registrácie obdržíte konferenčné materiály.

REGISTRAČNÝ POPLATOK:


Registračný poplatok pre 1 účastníka / 3 dni konferencie + Galavečer
= > 495,00 € + 20% DPH = spolu 594,00 €

Registračný poplatok pre 1 účastníka / 1 deň konferencie
= > 346,50 € + 20% DPH = spolu 415,80 €

25% zľava pre členov Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
= > 371,25 € + 20% DPH = spolu 445,50 €

20% zľava pre 3 a viac účastníkov z 1 spločnosti zaregistrovaných v rovnaký deň
= > 396,00 € + 20% DPH = spolu 475,20 €

25% zľava pre 5 a viac účastníkov z 1 spločnosti zaregistrovaných v rovnaký deň
= > 371,25 € + 20% DPH = spolu 445,50 €

Jednotlivé zľavy sa nedajú kumulovať

REGISTROVAŤ >>


Registračný poplatok zahŕňa:

  • účasť na konferencii
  • konferenčné materiály
  • stravovanie a občerstvenie špecifikované v programe konferencie
  • účasť na Galavečere konferencie dňa 26.4.2017

Registračný poplatok nezahŕňa:

  • ubytovanie v hoteli Holiday INN Bratislava

Zmeny zo strany organizátorov:

Organizátori konferencie si vyhradzujú právo zrušiť registráciu účasti a propagačných služieb. V prípade zrušenia registrácie zo strany organizátorov Vám organizátor vráti poplatok v plnej výške.

Storno registrácie zo strany klienta.


Registráciu môže klient zrušiť len písomným odvolaním, najneskôr do 21.04.2017.
Stornovací poplatok je 60 €.

Možnosti propagácie v rámci konferencie:

V rámci konferencie môžete propagovať Vaše výrobky alebo služby. Ak máte záujem o túto formu prezentácie, kontaktujte nás. Obratom Vám zašleme ponuku propagačných služieb v rámci konferencie.

Potrebné informácie na mail adrese: tauchmannova@incoma.sk, funakova@incoma.sk

Organizačné pokyny:

Organizátorom konferencie je spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o. (IČO: 35692731, IČ DPH: SK 2020323767), ktorá zabezpečuje aj inkaso všetkých platieb. Všetky platby súvisiace s konferenciou smerujte na bankový účet číslo 2621022797/1100 vedený v Tatra banke. IBAN SK 6811000000002621022797 BIC: TATRSKBX
Ako variabilný symbol uveďte firemné IČO (fyzické osoby rodné číslo).
Sekretariát konferencie:
INCOMA Slovakia, s. r. o. IČO 35692731 tel.: 0903 774 482
Mišíkova 10 IČ DPH: SK 2020323767 02/ 544 18 969, 997
811 06 Bratislava č.u. 2621022797/1100 TATRA BANKA 02/ 544 18 198
  BAN SK 6811000000002621022797  
  BIC: TATRSKBX e-mail: office@incoma.sk
    web: www.incoma.sk