Hospitality & Tourism Summit 2018 - Prihláška

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na konferenciu
Hospitality & Tourism Summit

Osoba
Kontaktné a fakturačné údaje
(E-mail účastníka, kam má byť zaslané potvrdenie o registrácii)
(E-mail kam má byť zaslané potvrdenie o registrácii)
Charakter účastiSúhlas so spracovaním osobných údajov
Zaškrtnutím tohto poľa vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti INCOMA Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Mišíkova 10, IČO: 35692731 za účelom ich spracovania v databáze a na marketingové účely.
Poznámka
Uzávierka prihlášok je dňa 24.1.2018.

Pri problémoch s registráciou prosím volajte sekretariát konferencie:
0903774482.

UPOZORNENIE:
V cene konferencie nie je zahrnutý vstup do areálu INCHEBA EXPO Bratislava, v ktorom sa koná konferencia Hospitality & Tourism Summit 2018.
Vstupenku do areálu si treba zakúpiť v pokladni pri vstupnej bráne do výstaviska.